Pohľad-11-2020

Výlet do Sielnice

Stalo sa to asi pred mesiacom. V sobotu sme sa vydali na vychádzku smer Sielnica. Pravdu-povediac najprv som nemyslel, že vôbec niekto príde, keďže situácia so šírením Korona vírusu sa začala už pomaly zhoršovať a ľudia si prestali byť istí čo vlastne môžu a čo nemôžu. Nuž zákaz vychádzania ešte neplatil a stretnúť sme sa mohli max. 50-ti, tak sme sa obvolali a okolo druhej sme už boli na mieste. Nebolo nás možno málo, ale opatrenia sme dodržali. Zaparkovali sme na konci dediny Sielnica a náš smer mal byť hore, stále hore dokopca. Najmladší člen našej výpravy mal niečo vyše dvoch rokov, čo sa prejavilo aj na tom, že sme sa celkom roztiahli. Niektorí šli s malou Lilkou pozadu a niektorí rýchlonohí boli zase niekde vpredu. Ja som ostal úplne vzadu a skoro celú cestu do kopca som hrot našej výpravy nevidel. Sem tam sme mali prestávky, kedy sme sa na chvíľku videli všetci a potom sme sa zase roztrhali. Na týchto výletoch mám veľmi rád práve ten čas, ktorý môžem stráviť spolu v menších skupinkách a rozprávať sa o veciach bežných, pričom môžem zároveň premýšľať o týchto bežných veciach v kontexte s Božím riadením tohto vesmíru a ľudských životov. Je úžasné, keď vám Pán dá tú možnosť pomocou Ducha svätého skladať črepiny toho ako podivuhodne On koná medzi nami. Častokrát sa potom o týchto Božích veciach rozprávame medzi sebou, čo verím, že tiež buduje každého zúčastneného. No asi v polovici cesty sme si spravili väčšiu prestávku, kde bol čas na spoločnú fotku, ale aj na spoločnú modlitbu. Brat farár popísal stvorenie a našu zodpovednosť voči nemu z knihy Žalmov, čo bolo povzbudením pre hádam každého zúčastneného. Po tejto zastávke sme sa otočili a už išli iba dole, k autám. Určite chcem poďakovať nášmu skvelému Pánovi, Ježišovi Kristovi, za to čo pre nás v ten deň pripravil. On na nás myslí, neustále na nás spočíva jeho oko a my to môžeme vedieť. Ďakujem aj bratom a sestrám, že sa nechali použiť a napriek neistote sa rozhodli tento čas venovať našemu spoločnému stretnutiu a konverzáciám s tým spojenými. Nech je vyvýšené Kristove meno aj nad týmto dňom a vlastne nad každým dňom :-). Buďte požehnaní!

Autor: Martin Drienovský