Pohľad-09-2021

Denný biblický tábor

Vďaka Božiemu požehnaniu sa aj tento rok mohol konať v našom radvanskom spoločenstve denný biblický tábor. Približne štyridsať detí sa v priebehu tretieho júlového týždňa stretávalo každý deň na fare. Deň sme začínali chválami v kostole, kde hrala naša chválová skupina. Následne sme sa rozdelili na dve skupiny. Deti prvého stupňa sa premiestnili do zborovej miestnosti, kde pod vedením pána farára prebiehalo biblické vyučovanie. Staršie deti ostali v kostole a rovnako mali biblické vyučovanie. Témy na zamyslenie a povzbudenie vo viere sme našli v pláne elektronickej biblie „Dobrá správa od Boha“ (aplikácia Biblia pre deti). Počas týždňa sme mali aj rôzne turistické prechádzky. Navštívili sme vyhliadku na Horných Pršanoch s prehliadkou Kremennej jaskyne. Pozreli sme si Slovenské múzeum máp v Kynceľovej. Súťažili sme cez športový deň. Vyšli sme aj na Selčiansky diel a potom sme sa mohli na Fuggerovom dvore povoziť na koňoch. V závere týždňa sme navštívili hrad v Slovenskej Ľupči. To všetko sme mohli absolvovať vďaka Božej milosti a Jeho požehnaniu. Každý deň sme si po návrate potrápili hlavičky učením verša z Biblie a riešením pripravených aktivít. Ďakujem všetkým za pomoc pri tomto tábore, ale hlavne Bohu, že sme to mohli realizovať s Jeho ochranou.

Autor: Gabriel Stach