Športové aktivity

futbal

volejbal

florbal

plávanie

turistické podujatia

Iné aktivity

stretnutia rodín a detí

prednášky

besedy

vystúpenia

športové podujatia