Žiadna akcia v dohľadnej dobe 🙁

Športová streda

Každú stredu o 19:00 hod. hráme podľa vzájomnej dohody jednu z nasledujúcich aktivých (futbal, florbal, volejbal) v telocvični ZŠ Radvanská (vchod od potoka) Info: Gabriel Stach (0903 487 346).

Rodinné spoločenstvo

Každý piatok o 18:00 hod. sa stretávame v zborovom dome v Malachove. Pripravujeme si vyučovanie pre deti s deťmi a rodičmi.

Kurzy ping-pongu

Každú nedeľu organizujeme kurzy ping-pongu pre začiatočníkov (deti a dorast) našim bratom farárom od 15:00 hod. do 17:00 hod. Ping-pongové pálky máme k dispozícii. Viac informácií na fare.