Vznik neziskovej organizácie ADAM - Aktivity detí a mládeže.

Na jeseň roku 2007 vznikla nezisková organizácia ADAM n.o. (Aktivity Detí A Mládeže). V decembri roku 2016 vznikla jej nástupnícka organizácia ADAM - Aktivity detí a mládeže n.o.

Zameranie neziskovej organizácie ADAM - Aktivity detí a mládeže.

Naším hlavným cieľom je venovať deťom a mládeži priestor, aby plnohodnotne využívali svoj voľný čas a nezostali napospas nástrahám ulice. Túžime ich viesť k vnímaniu nemateriálnych hodnôt v ich živote a taktiež k vnímaniu potrieb svojich blížnych. Chceme aby sa naučili fungovať v spoločenstve ľudí, aby vedeli prejaviť svoju radosť a dokázali urobiť druhých ľudí šťastnými.