V prípade, ak ste sa rozhodli pomôcť finančnou čiastkou určenou na podporu činnosti neziskovej organizácie ADAM - Aktivity detí a mládeže n.o., môžete tak urobiť poukázaním platby na číslo nášho účtu: SK31 1100 0000 0029 4403 1911 IČO: 50632191 DIČ: 2120396454

Poukázanie časti daní z vašich príjmov

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá: Vyhlásenie a Potvrdenie