ADAM - Aktivity detí a mládeže n.o.

Adresa: Jantárová ulica 14984/6, 974 05 Banská Bystrica
Tel: +421 48 418 21 27
Email: aktivitydeti@gmail.com

Kontakt pre deti do 12 rokov

Gabriel Stach
Mob: +421 903 487 346
Email: gabriel.stach@gmail.com

Kontakt pre mládež od 12 rokov

Martin Drienovský
Tel: +421 903 684 748
Email: martin.drienovsky@gmail.com