Extra aktivity

Žiadna extra aktivita v dohľadnej dobe...

Športová streda

Každú stredu o 19:00 hod. hráme podľa vzájomnej dohody jednu z nasledujúcich aktivít (futbal, florbal, volejbal) v telocvični ZŠ Radvanská (vchod od potoka) Info: Gabriel Stach (0903 487 346).

Rodinné spoločenstvo

Každý piatok o 18:00 hod. sa stretávame v zborovej miestnosti v Radvani. Pripravujeme si vyučovanie pre deti s deťmi a rodičmi.

Nedeľné aktivity

V nedeľu sa podľa dohody stretávame o 17.00 hod. na fare v Radvani, kde trávime spoločný čas hraním rôznych spoločenských hier. Je možné si zahrať aj pingpong. Viac informácií: Martin Drienovský (0903 684 748).