Extra aktivity

Žiadne extra aktivity v dohľadnej dobe 🙁

Denný biblický tábor 2024

Úvodné pokyny a Prihlasovací link k dennému biblickému táboru 2024:

Zraz (rodič + dieťa):

  • pondelok ráno (15.7.2024) medzi 7:00 a 8:00

Potrebné doklady:

  • doklad o bezinfekčnosti
  • písomná informácia o alergii a iných chorobách o ktorých je potrebné informovať vedúceho výletu, vrátane liekov a ich používania

Platba za tábor:

  • na mieste zrazu, v hotovosti, 30€ na 1 dieťa /poprosíme doniesť, ak sa dá, presnú sumu/

Ostatné pokyny:

  • dieťa sa vyzdvihuje vždy poobede, medzi 15:00 a 16:30 najeskôr rodičom alebo inou písomne poverenou osobou
  • dieťa musí mať pri sebe preukaz poistenca
  • pitný režim a desiatu zabezpečuje rodič
  • nezabudnúť na natretie detí opaľovacím krémom

Športová streda

Každú stredu chodievame o 19.00 hodine hrávať florbal do telocvične v ZŠ Radvanská (vchod od potoka), okrem školských prázdnin. Okrem florbalu je možné prísť aj do druhej telocvične a zahrať si bedminton, ponaťahovať sa na kruhoch, alebo si skúsiť či ste ešte nezabudli šplhať po tyči. Viac informácií: florbal - Gabriel Stach (0903487346) alebo ostatné hry - Ivan Pakši (0903 745 332). Srdečne Ťa pozývame, len príď a maj s nami spoločenstvo!

Rodinné spoločenstvo a mládež

Rodiny sa stretávajú v piatok od 18:00 hodine v zborovej miestnosti v Radvani. Keď sa stretnú milujúci Boha, vždy majú niečo duchovné, o čom sa môžu zdieľať. Túžime, aby to fungovalo aj na týchto stretnutiach. Po skončení spoločnej časti sa deti hrajú a dospelí a mladí debatujú.

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretávajú spoločne v piatok o 18:00 hodine. Stretnutie začína spolu so stretnutím rodín chválami, a potom sa mládežníci presúvajú do ich miestnosti, kde si pripravujú Slovo
a hry.

Nedeľné aktivity

V nedeľu sa podľa dohody stretávame o 17.00 hod. na fare v Radvani, kde trávime spoločný čas hraním rôznych spoločenských hier. Je možné si zahrať aj pingpong. Viac informácií: Martin Drienovský (0903 684 748).