V prípade, ak ste sa rozhodli pomôcť finančnou čiastkou určenou na podporu činnosti neziskovej organizácie ADAM - Aktivity detí a mládeže n.o., môžete tak urobiť poukázaním platby na číslo nášho účtu: SK31 1100 0000 0029 4403 1911 IČO : 50632191 DIČ : 2120396454