Pohľad-12-2021

Prechádzka na Slnečné stráne

Pán Boh nás stvoril v podstate rovnakých, odlišujúcich sa len v detailoch. Každého s inými schopnosťami a potrebami. Niekto sa potrebuje veľa rozprávať, iný sa potrebuje fyzicky zničiť, ďalší potrebuje byť najlepší a niekto sa radšej skryje za ostatných. Aj v našom radvanskom spoločenstve sme rôzni, ale Pán Boh nás spojil, aby sme boli ako rodina, bratia a sestry. Aby sme si v láske napĺňali svoje potreby, stretávame sa nielen v nedeľu na službách Božích, ale povzbudzujeme sa a organizujeme rôzne neformálne stretnutia – vychádzky v sobotu, v nedeľu poobede alebo počas sviatkov a voľných dní do okolia Banskej Bystrice. Sú miesta, na ktoré sa často vraciame, ale ešte stále sú aj miesta, kam sa vyberáme po prvýkrát. Tak tomu bolo pre mňa aj počas tohtoročného krásneho jesenného novembra. Keďže bol sviatok, naši chlapi naplánovali prechádzku na Slnečné stráne pri rozhlasovom vysielači na stredu 17. 11. 2021. Od mala to bol pre mňa záchytný bod, ktorý som videla z kuchyne nášho bytu a vedela som, kde je sever. Bol vysoký a dobre viditeľný. Stretnutie bolo dohodnuté pod vysielačom o 10:30 h. Zišli sme sa posádky 7-mich áut, zaparkovali pri skládke dreva a potešili sa z mnohých výhľadov, ktoré na nás čakali. Za krátko sme boli v tesnej blízkosti vysielača a ja som zostala prekvapená. Bol nízky, malý... Zblízka bol iný, ako som ho dovtedy vnímala. Aj my ľudia sa tiež nejako z diaľky vidíme, vnímame, ale keď sa k niekomu priblížime, pripustíme si ho k telu, porozprávame sa alebo sa len pridáme ako spolu prechádzajúci sa, uvidíme a spoznáme sa zase trochu inak. Ten, kto vyzerá odmeraný, nevľúdny, je možno len nesebaistý a najväčší zabávač a vtipkár má možno v rodine zložité problémy, ktoré by sme zažívať určite nechceli. Pri stretnutiach na službách Božích nemáme veľmi priestor na zdieľanie sa, ale pri takýchto neformálnych stretnutiach je ten priestor priam ideálny. Pozývame vás na
najbližšiu prechádzku a povzbudzujeme – príďte sa potešiť a nechajte sa použiť Pánu Bohu, aby sme si navzájom slúžili. Môžeme spojiť užitočné s príjemným. Môžeme zažiť stretnutie so známymi aj menej známymi a potešiť sa krásou Božieho stvorenia. Vďaka Pánovi aj za takéto pohľady, ktoré nám rozširujú obzory vo sférach duševných, ale i duchovných. Môžeme čerpať aj ako ľudia zo vzájomných rozhovorov a zážitkov, ale byť aj spolu ako Božia rodina, ktorá si žehná a navzájom sa občerstvuje svedectvami viery a inými duchovnými povzbudeniami.

Autor: Evka Drienovská