Pohľad-03-2020

Sánkovačka na Šachtičkách 15. 02. 2020

Po dlhých dňoch v práci som sa tešila na víkend, že si oddýchnem a doma poriadim. Veď to poznáte – variť, prať, upratovať, vysávať, deti poriadne okúpať a tiež chvíľka oddychu. Na žiadnu sánkovačku a prechádzku na Šachtičkách v sobotu som ani nepomyslela. Ale keďže si moja staršia dcéra Zojka začala budovať kamarátstvo s Maťkou, s ktorou sa skamarátila na fare, nič iné mi nezostávalo, ako sa pridať. Veď čo nespravíte pre svoje deti? Veľakrát všetko  dáte bokom, lebo sú  deti pre vás prvoradé.  Na Šachtičkách bolo kopec snehu a ako bonus krásne slnečné počasie. Deti sa riadne vyšantili a posánkovali. Stretli sme sa v užšom kruhu. Bolo nás menej ako obvykle, ale za to nám Pán Boh požehnal spoločný čas. Ako vždy sa dalo spoľahnúť na nášho dozorcu Martina, ktorý vniesol Božieho ducha do našich rozhovorov. Tieto spoločne strávené chvíle sú dobré na budovanie vzájomných vzťahov v zbore. Navzájom sa snažíme povzbudzovať v životoch, učíme sa niesť ťarchu toho druhého, byť si navzájom oporou, napomínať sa a budovať vo viere. Toto všetko sa dá len za pomoci nášho Pána, ktorý nás nabáda v jeho mene sa schádzať nielen nedeľu v kostole, ale aj v našich bežných každodenných životoch. Preto vás všetkých vyzývam, ktorí tento článok práve čítate, aby ste sa zapájali do diania v našom zbore. Naučme sa byť aktívnymi kresťanmi, navzájom sa zdieľajme a vo viere v Pána Ježiša Krista sa povzbudzujme. Úlohou kresťana je šíriť Božie slovo, navzájom sa povzbudzovať a napomínať. Ako máme dokázať privádzať neveriacich ľudí k viere, keď mnohí z nás majú problém Božie slovo šíriť v našom zbore medzi sebou? Preto ťa prosím, milý čitateľ, otvor svoje srdce bratovi alebo sestre. Podeľ sa so svojou radosťou, ktorú ti požehnal Pán alebo sa podeľ so svojimi útrapami v živote, s ktorými ti Pán pomohol a poukáž na to, že Pán Boh má moc meniť naše životy k lepšiemu. Buďme to my, ktorí budeme svedčiť osobne o živote s Pánom Bohom. A ako začať? Pripojte sa k nám na prechádzku alebo ostaňte v nedeľu po kostole dlhšie. Poznávajme svoje životy s Pánom Bohom navzájom, povzbudzujme sa. Upevňujme si vieru, snažme sa žiť podľa Božieho slova. A až potom budeme schopní priviesť aj neveriaceho človeka k viere. Do nášho kostola prichádzajú aj noví ľudia. Ale stáva sa, že buď sa už nevrátia, alebo prídu len výnimočne raz za čas. Prečo je to tak? Privítajme brata alebo sestru v našom zbore, nebuďme ľahostajní k nemu, prihovorme sa mu. Čo ak je to zatúlaná ovečka, ktorú Ježiš hľadal a my ju necháme len tak bez povšimnutia odísť? Buďme to MY – aktívni kresťania - ktorí budeme novému človeku oporou, podržíme ho v ťažkých alebo nerozhodných životných chvíľach. MY sme TU a žijeme TERAZ. STOJME pri zrode nového človeka, priveďme tohto človeka ku Kristovi! Musíme byť schopnými pracovníkmi na Božej vinici a preukážme Pánu Bohu našu pokoru, vernosť a oddanosť. A ako sa môj sobotňajší deň nakoniec skončil? Povzbudivé chvíle s bratmi a sestrami zo zboru a k tomu krásne počasie od Pána Boha mi dali energiu a radosť všetko zvládnuť aj v časovom sklze. Pán Boh mi požehnal čas na Šachtičkách a aj doma. Utvrdila som sa, že keď trávim čas medzi ľuďmi, ktorí sa snažia kráčať za Ježišom, že ma to posilňuje zdolávať nástrahy dnešného sveta, ktorý smeruje k úpadku...

Autor: Jana Klimentová