Pohľad-09-2022

Denný biblický tábor

V dňoch 18. - 22. 7. 2022 sa v našom evanjelickom zbore z Božej milosti v spolupráci s ADAM, n.o. uskutočnil denný biblický tábor pre 40 detí od 6 do 13 rokov, ktorého vedúci bol ako vždy za posledné roky Gabo Stach. V prvý deň tábora sme sa všetci navzájom zoznámili a snažili zapamätať si mená ostatných. V kostole sme začali chválami, úlohou detí bolo naučiť sa do konca týždňa hymnu nášho tábora: pieseň Ježiš je môj superhrdina, čo sa deťom aj podarilo. Každý deň sa niesol v znamení inej témy a deti sa zároveň naučili jeden verš z Biblie: 1. deň: S bohom nie si ktokoľvek, aj najmenší môže byť vzácny!, verš: Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 1. Sam. 16,7 2. deň: S Bohom nie si ktokoľvek, aj keď ťa ľudia odsúdia, s Bohom máš šancu!, verš: Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lk. 19,10 3. deň: S Bohom nie si ktokoľvek, zomrel aj za teba!, verš: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Lk. 10,27 4. deň: S Bohom nie si ktokoľvek, aj ty potrebuješ pomoc!, verš: Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Iz. 41,13 5. deň: S Bohom nie si ktokoľvek, On ťa mení na Božie dieťa!, verš: Ale ja Tebe dôverujem Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh. Žalm 31,15 Slovo mal každý deň brat farár, kde deťom tému priblížil na základe rôznych biblických príbehov, napríklad o Dávidovi a Goliášovi, milosrdnom Samaritánovi, stratenom synovi a podobne. Deti si príbehy dokonca názorne zahrali, aby si ich lepšie zapamätali. Zároveň sme mali každý deň nejaké zaujímavé aktivity alebo výlety. Prvý deň sme začali tvorivými dielňami, kde deti spoločne so Zuzkou Filadelfi, jej kolegyňou a pomocníčkami vyrábali pletené vázičky z papiera, druhá skupina si zatiaľ pre malý priestor pochutnávala na zmrzline a hrala sa na preliezkach. Druhý deň bol náročný výlet na vyhliadku v Brezne, v tom teple sme tam ledva vyšli, a to ešte v celkom rýchlom tempe (Gabo nás celý čas hnal☺), aby sme to stihli. Niektorých sme museli povzbudiť, aby sa na vežu nebáli vyjsť, keďže bola dosť vysoká, no ten výhľad nakoniec stál za to. Tretí deň sme sa všetci s radosťou zregenerovali vo vode na kúpalisku v Kováčovej. Štvrtý deň bol poznávací a cieľom bola obec Ľubietová a múzeum baníctva. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí zo života ľudí v tomto bývalom baníckom meste, napríklad ako trestali dospelých, ktorí urobili niečo zlé, či deti, ktoré boli neposlušné (neposlušné deti, museli vynášať kamene z potoka, alebo žaby mimo mesta). Nakoniec sme mali aj praktickú ukážku v starej bani Andreas z roku 1780, ktorá sa nachádza v zelenej doline, kde sa ťažila meď. Po celej doline bolo množstvo zelených kameňov, ktoré deti horlivo zbierali a odnášali domov plné batohy. Neviem, či po nás ešte nejaké zostali. Posledný deň bol športový. V telocvičniach v ZŠ Radvaň sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina hrala floorbalový turnaj a druhej Macka Ďurošová spolu s pomocníčkami pripravila rôzne hry, stanovištia, a potom si deti zahrali vybíjanú. Deti mohli každý deň získavať body za dobré správanie, pomoc navyše, za splnenie určených úloh, naučenie sa veršíka, či za zjedený obed. V posledný deň Macka body jednotlivých 11 skupín po 3 – 5 detí zrátala. Každá skupina bola odmenená podľa toho, ako sa celý týždeň snažila plniť dané úlohy malými darčekmi. A keďže sme úspešne zdolali aj veľké teplo, odmenili sme sa na záver nanukmi. Denný biblický tábor sme ukončili všetci spoločne aj s rodičmi v kostole našou hymnou, prezentáciou všetkých aktivít, piesní a ďakovnými modlitbami za Božiu ochranu a požehnanie celého týždňa. Dúfam, že nám dá Boh milosť, aby sme mohli aj budúci rok hovoriť deťom o Bohu a prežiť s nimi príjemné a radostné chvíle v Božej blízkosti. Verím, že zasiate Božie slovo bude pôsobiť v ich srdciach a raz sa rozhodnú vydať na úzku cestu smerujúcu do Božieho kráľovstva. Amen!

Autor: Zuzka Valentová